Team Hawaii Shop

The Mother Nature Calendar


Vår kalender för 2013 är tryckt på 150 gr  Scandia 2000 natural papper.  Varje blad har en unik illustration samt utrymme för egen text. Levereras komplett med bulldogklämma.


Our calendar for 2013 is printed on 150 gr Scandia 2000 Natural paper. Each page has an unique illustration and space for writing text. The calendar is delivered complete with a bulldog clip.
395 SEK